Հանդարտեցուցիչ է

Վարուժին վարպետը գործի գալով կը տեսնէ որ Վարուժը վերջին ծայր յոգնած, կեդրոնացումը կորսնցուցած, նոյնիսկ գործի չէր սկսած:
Մեղքանալով իր լաւագոյն պաշտօնեային, վարպետը իրեն մէկ օր հանգիստ կու տայ յանձնարարելով - "անցեալ շաբաթ ես ալ անտրամադիր էի, տուն գացի եւ կնոջս հետ սիրաբանեցայ, հաւատա՛ կը փոխուիս:"

Յաջորդ առաւօտ, Վարուժին վարպետը գործի գալով կը տեսնէ որ Վարուժ երկու օրուայ գործ վերջացուցած էր արդէն, եւ յաջորդ օրուայ գործերուն պիտի սկսէր:
"Տեսա՞ր, քեզի չ՛ըս՞ի որ կը փոխուիս"
"Այո Վարպետ, իրաւունք ունիս, բայց չէի գիտեր որ այդքան հրաշալի տուն մը ունիս..."


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ