Հաղորդակցութիւն

- Ի՞նչ կ'ըսէ շիկահերին աջ ոտքը, ձախին:
- Բան մըն ալ չ'ըսեր, որովհետեւ տակաւին իրարու չեն հանդիպած:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ