Դրախտին մէջ

Ադամ Եւային:
- Ես քնանալու կ'երթամ այնպէս որ եթէ մէկը գայ, տունը չէ ըսէ:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ