Զարգացած շուն

- Իմ շունս այդքան խելացի է որ ամէն առտու կ'երթայ եւ օրաթերթ կը գնէ ինծի համար:
- Գիտեմ:
- Ուրկ՞է գիտես:
- Շունս ըսաւ:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ