Չորս ամուսին

Կնոջ մը որ 4րդ անգամ ըլլալով պիտի ամուսնանար կը հարցնեն:
- Առաջին ամուսինդ ինչպէ՞ս մահացաւ:
- Թունաւոր սունկ կերաւ:
- 2րդ ամուսինդ ինչպէ՞ս մահացաւ:
- Թունաւոր սունկ կերաւ:
- Իսկ 3րդ ամուսինդ ինչպէ՞ս մահացաւ:
- Դանակահար եղաւ:
- Դանակահա՞ր:
- Այո, թունաւոր սունկը մերժեց:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ