Տոկոսով սերմ

- Ին՞չ է սերմին եւ տոկոսով դրամ տուողին նմանութիւնը:
- Երկուքն ալ միլիոնի մէջ միայն մէկ առիթ ունին մարդ ըլլալու:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ