Գունաւոր պատմութիւն

Քաջ Վարդան, երբ տակաւին հարիւրապետ էր, օր մը պատերազմի դաշտը վրանին տակ պառկած էր երբ իր օգնականը հեւալով կու գայ եւ կը պոռայ:
- Հարիւրապետ, պարսիկները 150 հոգիով մեր վրայ յարձակումի կը պատրաստուին:
Վարդան քաջաբար կը պատասխանէ - կարմիր շապիկս տու՛ր, զինուորներուն քով գնա՛յ, հագնիմ եւ կու գամ:
Յաղթական մարտէն ետք օգնականը կը հարցնէ քաջ Վարդանին թէ ինչո՞ւ կարմիր շապիկը հագած էր կռիւի ժամանակ:
- Որպէսզի եթէ վիրաւորուիմ եւ արիւնիմ, զինուորներս չգիտնան եւ շարունակեն իրենց մարտը:
Երկու օր ետք, օգնականը հեւալով կու գայ եւ կը պոռայ:
- Հարիւրապետ, պարսիկները 250 հոգիով մեր վրայ հարձակումի կը պատրաստուին:
- Կարմիր շապիկս տու՛ր, զինուորներուն քով գնա՛յ, հագնիմ եւ կու գամ:
Այդ մարտն ալ կը յաղթեն:
Չորս օր ետք, օգնականը հեւալով կու գայ եւ կը պոռայ:
- Հարիւրապետ, պարսիկները 25000 հոգիով մեր վրայ հարձակումի կը պատրաստուին:
- Սրճագոյն տափատս տու՛ր, զինուորներուն քով գնա՛յ, հագնիմ եւ կու գամ:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ