Անէծք

Վարուժ կ՛երթայ կախարդի մը քով եւ կ՛ըսէ:
- 40 տարիէ ի վեր անէծք մը ստացած եմ որ տակաւին կ՛ազդէ վրաս, եթէ քակես այդ անէծքը ուզածդ կուտամ:
- Կ՛ըլլայ տղաս, մէկ պայմանով որ ինծի ըսես թէ անիծուած ատենդ անիծողը ինչ նախադասութիւն գործածեց:
- "Մէկ բարձի վրայ ծերանաք" ըսաւ:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ