Ին՞չ կը սորվինք ֆիլմերէն

Եթէ ֆիլմին հերոսն ես...
1 - Երկուորեակ եղբայրդ "գէշ" կ՛ըլլայ:
2 - Եթէ ռումբ մը պիտի քակես հոգ մի ըներ թէ որ գոյնի թելը պէտք է որ կտրես որովհետեւ անպայման ռումբը պիտի դադրի պայթելէ:
3 - Համակարգիչը "download" ըրած ժամանակ, "keyboard"-ին վրայ արագ արագ պիտի գրես:
4 - Համակարգիչը միշտ "password" պիտի պահանջէ, եւ դուն վերլուծելու մեծ կարողութեամբդ պիտի գտնես այդ գաղտնաբառը:
5 - Եթէ որոշես փողոցը պարել, շուրջիններդ հետդ պիտի պարեն ճիշդ քու ձեւերովդ:
6 - Պիտի կրնաս հանգիստ վայրէջք մը կատարել, երբ որ օդանաւորդը սպանուի, օգնութեամբ այլ օդանաւորդի մը, որ անթել հաղորդակցութեամբ քեզի պիտի ըսէ կոճակներուն տեղերը:
7 - Եթէ կռիւի մէջ ես եւ թշնամիներդ շատ են, անոնք մէկ-մէկ պիտի հարձակին վրադ, եւ 4-5 հոգի ծեծելէդ ետք, 15-20 հոգի գետին փռուած պիտի ըլլան:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ