Գիտեմ ճշմարտութիւնը

Վարուժին դպրոցի ընկերը կը պատմէ որ բոլոր չափահասները նուազագոյնը մէկ մութ գաղտնիք կ՛ունենան, եւ թէ իրենք կրնան օգտուիլ անոնց ըսելով "գիտեմ ճշմարտութիւնը", նոյնիսկ եթէ չեն գիտեր:
Վարուժ բան մը չի հասկնար բայց առ ի հետաքրքրութիւն, տուն գացածին պէս մօրը կ՛ըսէ "գիտեմ ճշմարտութիւնը":Մայրը մէկ կողմ կը քաշէ Վարուժին, եւ ձեռքը 20 Տոլար տալով կը խնդրէ որ մէկու մը չ՛ըսէ:
Իրիկունը երբ Վարուժին հայրը տուն կու գայ, Վարուժ կ՛ըսէ իրեն "գիտեմ ճշմարտութիւնը":Հայրը մէկ կողմ կը քաշէ Վարուժին, եւ ձեռքը 40 Տոլար տալով կը խնդրէ որ մէկու մը չ՛ըսէ:
Յաջորդ օրը Վարուժ իր թաղի ընկերոջ հօրը տեսնելով կ՛ըսէ "գիտեմ ճշմարտութիւնը":
- Վերջապէս գիտցա՞ր, եկուր եւ հօրդ համբոյր մը տուր տղաս - կ՛ըսէ մարդը արցունքը աչքերուն:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ