Երեքէն մէկը

Գիտէ՞իք թէ ամէն 3 հայու մէջ 1 հոգի մտային խանգարում ունի:
Միտքերնիդ բերէք ձեր ամէնամօտիկ երկու անձերը, եթէ անոնք այդպիսի հարց մը չունին, ուրեմն դուք ունենալու էք:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ