Օդանաւի խորտակում

- ինչո՞ւ շիկահեր օդանաչուին օդանաւը էջքի պահուն կը խորտակուի:
- Որովհետեւ, վայրէջքի ուղիին լայնքը 3 քիլոմէթր կ՛ըլլայ իսկ երկայնքը 20 մեդր:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ