Աներմայր

- Վարուժ, ինչո՞ւ տխուր ես:
- Հէչ մի ըսեր, աներմօրս թաղումէն նոր եկայ:
- է ինչո՞ւ երեսդ ճանկուած է:
- Բաւական դիմադրեց չթաղուելիքը...


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ