կեղծ ակռայ

Վարուժ օր մը ճաշարանի մը մէջ, նկատի կ՛առնէ որ քովի սեղանին վրայ գտնուող ծեր զոյգ մը, սեղանին վրայ գտնուող բոլոր ճաշերը կը կիսուէին: Հիանալով այդ զոյգին հաւասարութեան հաւատքին վրայ,Վարուժ կը հարցնէ ծեր մարդուն:
- Կը ներէք հայրիկ, նկատեցի թէ ձեր ուտելիքները կը կիսէք ձեր կնոջ հետ, կը շնորհաւորեմ որ այսքան տարիներ ետք տակաւին սիրով էք:
- Այո տղաս, 50 տարիէ ի վեր պսակուած ենք եւ այդ օրուընէ ի վեր ամէն բան կը կիսուինք:
- Իսկ ինչո՞ւ մինչեւ հիմա դուք չէք ուտեր բայց ձեր տիկինը կ՛ուտէ:
- Հա, լաւ յիշեցուցիր տղաս, կը սպասեմ որ կինս կշտանայ որպէսզի կեղծ ակռանիս գործածելով ես ալ ուտեմ...Կնիկ, արագ ըրէ՛...


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ