Երազ

Իր տարեդարձին օրը, կինը կը հասկցնէ ամուսնոյն:
-Հոգիս,այս գիշեր երազեցի թէ ինծի կը նուիրես ադամանդեայ մատանի մը, արդէօք ին՞չ է իմաստը:
-Իրիկունը կը գիտնաս -կ՛ըլլայ պատասխանը:
Իրիկունը ամուսինը տուն կու գայ ձեռքը նուէր մը:Կինը անհամբեր կ՛առնէ ու կը բանայ նուէրը որուն վրան կը կարդայ "Ձեր երազներուն բաձատրութիւնը":


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ