Առաջին գործ

-Ի՞նչ կ՛ըլլայ շիկահերին առաջին գործը երբ որ առտու արթննայ:
-Տուն երթալ:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ