Տուփի միս

Մարդակեր մը տուն կուգայ, մէկ ուսին դագաղ մը իսկ միւս ուսին սեւամորթ մը:Պզտիկները կ՛ըսեն:
- Պապա, տուփի միս չենք ուզեր ուտել:
- Ով որ տուփի միս չ՛ուտէ, շոքոլա ալ պիտի չ՛ուտէ:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ