Կողոպուտ

Վարուժ կ՛որոշէ կողոպուտով զբաղիլ, գիշերով ճամբայ կ՛իջնէ եւ առաջին դիմացը ելլող անձին գլխուն զէնքը դնելով կ՛ըսէ:
- Դրամներդ տուր՛:
- Տղաս մի ըներ այսպիսի բաներ - կ՛ըլլայ պատասխանը - ես Տէր Հայր եմ:
- Կը ներես Տէր Հայր - կը պատասխանէ Վարուժ - սխալեցայ, Դրամներս տուր՛...


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ