Քարտէս

-Աշխարհի բոլոր երկիրները ճամբորդած եմ, այնպէս որ աչքիս բան մը չիկայ:
-հ՞ա, ուրեմն քարտէսէն աղուոր գաղափար ունիս:
-Անշուշտ, 3 օր ալ հոն մնացեր եմ:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ