600 ոսկի

Վարուժ կ՛երթայ բժիշկի մը մօտ որու մասին լսած էր որ առաջին այցելութեան կը գանձէ 600 ոսկի իսկ ետքը ամէն մէկ այցելութեան կը գանձէ 50 ոսկի:
Որպէսզի 600 ոսկի չվճառէ, Վարուժ կ՛ըսէ քարտուղարուհիին - Բժիշկը ըսաւ որ երկու շաբաթ ետք վերադարձիր, եւ ահա ետ եկայ:
Քարտուղարուհին կը պատասխանէ - Բժիշկը ըսաւ որ նոյն դեղերը երկու շաբաթ եւս առնես:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ