Չինացի կին

Վարուժ կը պսակուի Չինացիի մը հետ:
Օր մը Չինացի կինը Վարուժին կըսէ- Չինկ չանկ չոնկ ալքոլ:
Վարուժ կը պատասխանէ - Նայէ հոգիս շատ լաւ Չինարէն չեմ գիտեր բայց ինծի ըսէ որ ի՞նչ կուզես-կոր բերեմ դեղարանէն:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ