Մոռացկոտ 2

- Բժիշկ, հարց մը ունիմ, շատ շուտ կը մոռնամ-կոր:
- Շատո՞նց ունիս այդ հարցը:
- Ի՞նչ հարց:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ