Մոռացկոտ

Երեք ծեր կիներ իրար կը պատմեն իրենց ծերութեան հարցերը:
Առաջինը կ՛ըսէ - Երբեմն ձեռքս բռնած կ՛ըլլամ հացի տոպրակը, եւ չեմ յիշեր եթէ սեղանին վրայ պէտք էր որ տանէի կամ հացամանին մէջ դնէի:
Երկրորդը - Ատիկա բան մը չէ, Երբեմն աստիճանին վրայ կ՛ըլլամ , եւ չեմ յիշեր եթէ վեր պիտի ելլէի կամ վար պիտի իջնէի:
- Փառք Աստուծոյ որ այդպիսի բաներ չունիմ - կ՛ըսէ երրորդը տախտակին զարնելով - այդ ո՞վ է որ այս ժամուն դուռը կը զարնէ:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ