Հայերէն երգ

Գիտէ՞ ք որ եթէ Հայերէն սիրային երգ մը հակառակէն երգէք ձեր սիրած կինը լուր պիտի ունենայ որ իրեն կը սիրէք, պիտի ձգէ իր ամուսնոյն, պիտի հեռանայ իրմէ եւ պիտի նետուի ձեր գիրկը, պիտի չտանջէ ձեզ, այս անգամ իր ամուսինը պիտի երգէ նոյն երգը բնական ուղղութեամբ:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ