Պաղպաղակ

Վարուժ պաղպաղակ ծախող օրիորդին կը հարցնէ:
- Ին՞չ տեսակի պաղպաղակներ ունիք:
Օրիորդը հազալով - ելակի վրայ, խնձորի վրայ եւ նարինջի վրայ - կրկին կը հազայ:
- Կ՛երեւայ զօրաւոր հազ ունիք:
- Ոչ՛ պարոն, միայն ելակ, խնձոր եւ նարինջ ունինք:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ