Խօսող կատուն

- Լսեցի որ կատու մը ունիս որ ինքն իր անունը կրնայ ըսել:
- վստահ "Միաու"-ին մասին կը խօսիս:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ