Ափսոս որ երազ էր

- ին՞չ է ծոյլերու միութեան լոզունգը:
- Ապագադ այսօրուայ երազներուդ իրականացումն է, գնա՛, քնացիր՛ եւ երազէ՛:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ