Քան՞ի հատ

- պէտ՞ք է որ կիները 35-էն վերջ պզտիկ բերէն:
- Ո՛չ, 35 պզտիկ բաւարար է:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ