Խոզ

Վարուժ եւ իր կինը ինքնաշարժով երկար ճամբորդութեան մը ընթացքին, երկու ժամէ ի վեր իրիար հետ չէին խօսեր որովհետեւ վիճաբանած էին իրար հետ եւ ոեւէ մէկը չէր ուզէր քիթը իջեցնել միւսին, մինչեւ որ Վարուժին կինը ճամբուն եզերքը խոզ մը տեսնելով հեգնական կը հարցնէ:
- Ասի քեզի ազգակա՞ն է:
- Այո, խնամի է:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ