Մեղրալուսին

Վարուժ որ կնամոլ մըն էր եւ ամուրի կեանքին գիշերներուն մեծ մասը անցուցած էր հանրատուներու մէջ, մեղրալուսնին առաջին օրը, առաջին յարաբերութենէն ետք սխալմամբ իր կնոջ կը վճառէ 50 տոլար:
Կինը կ՛առնէ 50 տոլարը եւ կը Վարուժին կը վերադարձնէ 20 տոլար:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ