Սինեմա

Վարուժին հայրը որ սինեմայի մը տէրն էր, կը մահանայ եւ յաջորդ օր թերթին մէջ կը կարդացուի հետեւեալ մահազդը:
Տէր եւ տիկին Վարուժ
Կը գուժեն մահը իրենց հօր Հրայր-ի
Թաղման արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ վաղը
Ցերեկոյթ ժամը 4:00-ին
Երեկոյթ ժամը 7:00-ին եւ 10:00-ին


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ