Ուզածդ առ

- Ուրկ՞է է այս գեղեցիկ հեծանիւը:
- Շիտակը, երէկ մեր դրացիին աղջիկը այս հեծանիւը գետին նետեց, մերկացաւ եւ ըսաւ "ինծմէ ուզածդ առ" ես ալ հեծիկը առի:
- Է հապ՞ա, երեւակայէ որ որքան յիմար պիտի ըլլայիր եթէ հագուստները առնէիր:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ