6-ին մայրը

Վարուժ ամէն օր նոր անուն կը հնարէր իր կնոջ, մինչեւ որ օր մը ալ անուն չգտնելով, եւ տրուած ըլլալով որ իրենք 6 զաւակ ունէին, կ՛ որոշէ այդ օր զայն անուանել "6-ին մայրը":
Նոյն իրիկուն երջանիկ զոյգը հրաւիրուած կ՛ըլլայ տեղ մը, եւ երբ տուն վերադարձի ժամը կը հասնի, Վարուժ կը դառնայ իր կնոջ ու կ՛ըսէ:
- Պէտք է որ երթանք ալ եւս "6-ին մայրը":
- Ինչպէս որ կ՛ուզես "4-ին հայրը" - կ՛ըլլայ անակնկալ պատասխանը:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ