Գլխու Լուացք

Երկու մայրապետներ ինքնասպասարկման խանութի մը մէջ գնում կ՛ընէին երբ մէկը միւսին կը հարցնէ եթէ սիրտը գարեջուր կ՛ուզէ, եւ կը ստանայ դրական պատասխան, պայմանաւ որ գաղտնի մնար:
Երկուքը միասին 6 հատնոց գարեջուրի ծրար մը կ՛առնեն եւ կ՛ուղղուին դէպի գանձապահը:
Վճառման ժամանակ, մայրապետներէն մէկը կըսէ գանձապահին ցոյց տալով գարեջուրերուն ծրարը:
- Ասոնք մենք կը գործածենք մեր մազերը լուալու համար:
- գիտեմ - կ՛ըսէ գանձապահը, եւ սեղանին տակէն հանելով պիստակեղէնի տոպրակ մը կուտայ իրենց եւ կ՛աւելցնէ - մի մոռնաք մարմնի օճառը:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ