Վերջին փափաք

- ի՞նչ է վերջին փափաքդ - կը հարցնէ ոստիկանը Վարուժին, առաջ որ ելեկտրական աթոռի վրայ մահապատիժը գործադրէ: - Հազի դեղս մոռցայ առնելու, կրնա՞ք բերել ...

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ