Ջուր եւ գինի

Քահանայ մը ինքնաշարժը արագ քշած ժամանակ, ոստիկանը կը կեցնէ զինքը ու ոգելից ըմպելիի հոտ առնելով կը հարցնէ:
- Ի՞նչ խմած ես Տէր Հայր:
- Ջուր:
- Հապա ինչ՞ու գինիի հոտ կ՛առնեմ:
- Գին՞ի, իրա՞ւ - եւ երկինք նաելով - շնորհակալ եմ տէր որ երկու հազար տարի ետք նոյն հրաշքը իմ միջոցաւս ըրիր...


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ