Մօտ է

- Հայրիկ, 70-րդ տարեդարձիդ առթիւ, նամակատուփին մէջ շնորհաւորական տոմսակ մը կայ ղրկուած Աստուծոյ կողմէ:
- Իրա՞ւ տղաս, բաց կարդայ նայինք ինչ կ՛ըսէ Աստուած:
- Գրուած է որ "Կը շնորհաւորեմ 70-րդ տարեդարձդ զաւակս, մօտ օրէն կը տեսնուինք"


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ