1 տոլար շահ

- Հայրիկ, պէտք է հպարտ զգաս ինծմով - կ՛ըսէ Վարուժ տուն մտնելով - "օթոպիւս"-ին ետեւէն մինչեւ տուն վազեցի եւ 1 տոլարը գրպանս մնաց:
- Ապրիս տղաս, բայց աւելի շահաբեր ձեւը կար, կրնայիր "Թաքսի"-ին ետեւէն վազել եւ 20 տոլարը գրպանդ կը մնար:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ