Հեռաձայնի թիւ

Վարուժ հեռաձայնի ընկերութիւն կը հեռաձայնէ եւ կը հարցնէ:
- Կարել՞ի է գիտնալ Բարսեղ Հովանոցեանին հեռաձայնի թիւը:
- Համակարգիչին մէջ շատ "Բարսեղ Հովանոցեան"ներու թիւերը կան պարոն, փողոցի անուն ունի՞ք:
- Իմ բուն անունս Վարուժ է բայց փողոցը ինծի "Երկաթ" կը կանչէն:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ