Առտու կանուխ

Վարուժ միշտ առտուները ուշ կը հասնէր գործի, անոր համար ալ ամէն օր հարց կ՛ունենար վարպետին հետ:Հասաւ մինչեւ այդ աստիճանին որ վարպետը իրեն պայմանաժամ տուաւ որ լուծում մը գտնէ այս հարցին ապա թէ ոչ զինք պիտի վտարէ գործէն:
Վարուժ վախնալով որ իր գործը իսկապէս կրնայ կորսնցնել,կ՛երթայ բժիշկի մը քով եւ կը բացատրէ պարագան:Բժիշկը գտնելով հարցին արմատը, դեղ մը կու տայ Վարուժին, պատուիրելով որ ամէն իրիկուն չի քնացած կուլ տայ հատ մը:
Վարուժ նոյն գիշերն իսկ դեղէն հատ մը կը կլլէ ու կը քնանայ:
Առտու շատ կանուխ եւ շատ առոյգ կ՛արթննայ Վարուժ,գործի կը հասնի կէս ժամ առաջ, եւ վարպետը գալուն պէս... "տեսար վարպետ, դեղը առաջին օրէն իսկ ազդեց"
"Այո Վարուժ յստակ է այդ մէկը բայց երէկ ինչ՞ու գործի չ՛եկար..."

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ