Ջուր եւ գինի

Մօտ է

1 տոլար շահ

Հեռաձայնի թիւ

Օդանաւ

Արագ շիկահերը

Հարուած

Քշելու տետրակ

Ինքնաշարժին դուռը

Կոյր անեքդոտ

Արեան քննութիւն

Ցաւ

Իմաստութեան ակռայ

8 զաւակ

Յաջորդին

Վերջին հարցումը

Դաւաճանութիւն

Անիծեալ սեմը

Տաք է հոս

Տկար պարան եւ դասախօսութիւն


[Առաջին էջ] [Նախորդ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Յաջորդ] [Վերջին էջ]

 
 
 
© 2006 -2017 ԺՊԻՏ